Posts from 2013

110 of 16 items

Actie voor Speeltuinverening Zuiderkerk levert €791 op!

by webmaster

Op donderdag 12 december j.l. is de Commissie van Beheer aanwezig geweest bij de ontknoping van de Boni-actie. Namens de Zuiderkerk hebben we aan deze actie meegedaan voor het speeltuintje voor de kerk. De spetterende feestavond was in Harderwijk. Van alle 320 verenigingen die mee hebben gedaan waren 3 personen aanwezig. Aan het einde van […]

Kerstpakkettenactie Present informatiebrief

by webmaster

Ook dit jaar doen we als Zuiderkerk weer mee aan de kerstpakkettenactie van de stichting Present. Deze stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Hiermee hopen ze te bereiken dat er een beweging op gang komt in de samenleving waarbij meer mensen het […]

Foto’s doopdienst online

by webmaster

Op 24 november 2013 zijn Patrick, Esmée, Ruben en Cas gedoopt. Op de site kan je foto’s terugvinden van deze feestelijke dienst!

Kidsrock bij bakkerij de Verwennerij

by webmaster

Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen van Kidsrock een bezoek gebracht aan bakkerij ‘De Verwennerij’ in Westenholte. Samen hebben ze speculaas gebakken en cupcakes gemaakt! Meer hierover kan je lezen in de Lelie. De foto’s zijn terug te vinden op de site. Daarnaast staan ook de liederen van de maand december weer op de site.

Oefenen voor de kerstdienst

by webmaster

Alle kinderen van de Zuiderkerk opgelet! Op eerste kerstdag gaan we als kinderen van de bijbelvertelgroep het openingslied doen van de kerstdienst.  Het lied heet “Knoop het even in je oren“! Het is een liedje met gebaren, daarom is het nodig dat we even met elkaar oefenen. Dit gaan we doen na de kerkdienst op […]

Burenzondag

by webmaster

Op zaterdag 21 september is het ‘Burendag’ in Nederland. Dat iseen initiatief van het Oranjefonds, bedoeld om een positieve bijdrage te leveren aan de sociale verhoudingen in de Nederlandse samenleving. Op zondag 22 september staat de ochtend-kerkdienst ook in dit kader.Misschien heb je al wat langer contact met je buren en deel je albest veel […]

Zomerdiensten 2013

by webmaster

Volgelingen van Jezus Christus hebben elkaar nodig. Zo lezen we dat in de Bijbel in het Nieuwe Testament. In Zwolle (en elders) kijken we over kerkmuren heen en zoeken we elkaar op. We zoeken naar datgene wat ons samen bindt – de kern van ons geloof – en vinden elkaar. Zo organiseren we in de […]

Foto’s van de ouderenreis en liederen van de maand juni op de site

by webmaster

Op 22 mei zijn de ouderen van onze gemeente samen een dagje weggeweest. Ze hebben een bezoek gebracht aan de Balgstuw en de Orchideeënhoeve. Foto’s zijn terug te vinden op de site. De liederen van de maand juni staan inmiddels ook op de site. Kijk snel op de website zodat je de liederen alvast kan […]

Foto’s van Pinksterdienst online

by webmaster

Tijdens de ochtenddienst op 1e Pinksterdag hebben we met elkaar een lint gevormd van allemaal gebedspunten. Een deel van deze gebedspunten hangt voor in de kerk, en een deel is meegenomen om thuis voor te bidden. Het bloemstuk dat is gemaakt door de creatieve kring stond ook in de kerk. Het bloemstuk bestaat uit verschillende […]