Wil jij de rijkdom van het gebed ontdekken?
Verlang jij er ook naar om God dieper te leren kennen?

Tussen Pasen en Pinksteren doen we als Zuiderkerk mee met het landelijke project 50 dagen op weg met God. Tijdens die 50 dagen willen we extra aandacht geven aan het gebed. Kerken en gemeenten worden uitgenodigd met dit project in hun gemeente aan de slag te gaan. Op drie niveaus gaan wij er in onze gemeente mee aan de slag: in samenkomsten voor de hele gemeente, bij de bijbelvertelgroep of in kringverband en tot slot persoonlijk of in het gezin.

Om mee te kunnen doen, is het van belang dat alle gemeenteleden zelf het dagboekje aanschaffen. De bestellijsten hiervoor liggen voorin de kerk.
De voorbereidingsgroep heeft ervoor gekozen om ook bijeenkomsten door-de-weeks te organiseren. Die zijn bedoeld om het thema van gebed je meer eigen te maken en elkaar daarbij te helpen. Dat kan op verschillende manieren: door er met elkaar wat verder door te praten; of: op een meer creatieve manier; of: door het gebed gewoon te gaan beoefenen. Ons idee is om drie groepen te vormen, die in de periode tussen Pasen en Pinksteren meerdere keren bij elkaar komen.Op de woensdag na Pasen (3 april) is er een ‘startavond’ voor iedereen die mee wil doen aan de groepen.
Daar hoor je meer over de 3 manieren en kun je een keuze maken.