Tijdens de gemeentevergadering op 24 februari 2013 is het beleidsplan voor 2013 gepresenteerd door de kerkenraad. In het beleidsplan wordt de visie van onze gemeente beschreven en welke concrete stappen we in 2013 willen gaan zetten.

U kunt dit beleidsplan hier nalezen.

NB: Dit document betreft een concept. De gemeente wordt de komende weken in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Vervolgens zal het definitieve beleidsplan worden gepubliceerd.