Posts from juni 2013

1 Item

Zomerdiensten 2013

by webmaster

Volgelingen van Jezus Christus hebben elkaar nodig. Zo lezen we dat in de Bijbel in het Nieuwe Testament. In Zwolle (en elders) kijken we over kerkmuren heen en zoeken we elkaar op. We zoeken naar datgene wat ons samen bindt – de kern van ons geloof – en vinden elkaar. Zo organiseren we in de […]