Volgelingen van Jezus Christus hebben elkaar nodig. Zo lezen we dat in de Bijbel in het Nieuwe Testament. In Zwolle (en elders) kijken we over kerkmuren heen en zoeken we elkaar op. We zoeken naar datgene wat ons samen bindt – de kern van ons geloof – en vinden elkaar.

Zo organiseren we in de zomerperiode gezamenlijk kerkdiensten, die worden gehouden op diverse locaties en tijden in de stad. In deze diensten is iedereen die God wil dienen van harte welkom om samen te zingen, te bidden, te luisteren en te vieren. Deze gezamenlijke diensten in de bruisende stad Zwolle worden georganiseerd door twee Vrijgemaakt Gereformeerde kerken, de Christelijke Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde kerken. Uit praktische overwegingen en als uiting van onze verbondenheid.

Voor kerkgangers in Zwolle is de situatie in de zomer wat anders dan normaal. Soms is er een dienst op een andere plaats, of op een andere tijd dan je bent gewend. Om je wegwijs te maken staan in deze folder alle tijden en plaatsen waarop diensten worden gehouden, van zondag 07 juli t/m zondag 11 augustus.

We hopen je daar te ontmoeten: wees welkom!