Op donderdag 12 december j.l. is de Commissie van Beheer aanwezig geweest bij de ontknoping van de Boni-actie. Namens de Zuiderkerk hebben we aan deze actie meegedaan voor het speeltuintje voor de kerk. De spetterende feestavond was in Harderwijk. Van alle 320 verenigingen die mee hebben gedaan waren 3 personen aanwezig. Aan het einde van de avond werd bekend gemaakt hoeveel de actie voor de vereniging heeft opgeleverd. Voor de Speeltuinvereniging is dat 791 euro geworden.

Een ieder die hieraan heeft meegeholpen willen wij hartelijk bedanken!

Als u/jij nog een leuk idee heeft om dit geld te besteden voor de speeltuin neem dan contact op met de CvB.