De Kerkenraad heeft medio februari/maart 2013 een aantal brieven van gemeenteleden ontvangen over het onderwerp vrouw en ambt, meer in het bijzonder het al dan niet openstellen van de ambten voor vrouwen in de Zuiderkerk. De Kerkenraad heeft hierop besloten een commissie in te stellen die dit onderwerp zal behandelen. Ieder gemeentelid heeft zich kunnen aanmelden voor deze commissie.

De bedoeling van de commissie is om in opdracht van de Kerkenraad een gemeentebijeenkomst over het onderwerp vrouw en ambt te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende kanten van dit onderwerp besproken, zodat de gemeente en Kerkenraad inzicht krijgen in de verschillende manieren waarop met dit onderwerp kan worden omgegaan. Daarnaast zal er tijdens deze gemeentebijeenkomst gelegenheid zijn voor een ieder om zijn/haar mening over het onderwerp te geven en willen we vooral ook met elkaar in gesprek gaan wanneer er verschillende meningen zijn. Het is van groot belang dat hierbij zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig zijn, daar de geluiden die tijdens deze avond naar voren komen van waarde zijn voor de Kerkenraad en de manier waarop het onderwerp van vrouw en ambt vervolgens door de Kerkenraad wordt behandeld. Het is niet de bedoeling om tijdens de gemeentebijeenkomst een beslissing over dit onderwerp te nemen. De commissie is daartoe ook niet bevoegd, aangezien die bevoegdheid exclusief bij de Kerkenraad ligt, één en ander de gemeente gehoord hebbende. Echter, deze gemeentebijeenkomst is bij uitstek de gelegenheid om als gemeentelid je stem te laten horen.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp zal het rapport ‘Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten’, welke is samengesteld door de gelijknamige commissie en is gepresenteerd op de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken te Lelystad 2004 (Code:LV2004.25.4), leidend zijn. Klik hier om een exemplaar van dit rapport te downloaden. Daarnaast zal de commissie op korte termijn een beknopte weergave van dit rapport opstellen.

Datum gemeentebijeenkomst: woensdag 19 maart, 19.30u, Zuiderkerk.