Als de Heilige Geest wordt uitgestort, gaat het waaien, komt er beweging en leven. De leerlingen, die tot dan toe biddend bij elkaar zaten, staan op en beginnen in alle talen te vertellen over Jezus Christus. Het wordt wel het begin van de kerk genoemd. Een kerk die van meet af aan naar buiten toe gericht is. Kerk, zo zou je kunnen zeggen, gebeurt daar waar de Geest van God onze harten vervult en ons het evangelie op de lippen legt en in beweging brengt. Laten we bidden dat het zo’n Pinksteren mag worden, ook in en vanuit onze Zuiderkerk.