Na het succes van het laatste gemeenteproject over bidden, willen we aan de start van het nieuwe seizoen samen een nieuw gemeenteproject starten. Dit keer zal het gaan over de schatten van ons geloof.
Het project start op de startzondag op 7 september (noteer deze datum vast in uw agenda!). Tijdens de ochtenddienst zullen we het thema introduceren en vertellen hoe we daar de komende weken vorm aan willen geven. De zondagen daarna zullen in het teken van dit thema staan, waarbij we met name samen op zoek willen gaan naar de schatten van ons geloof en hoe we deze met elkaar kunnen delen.

Mochten er gemeenteleden zijn die het leuk vinden om, op wat voor manier dan ook, mee te denken of te organiseren, dan zijn die van harte welkom! Je kan je daarvoor melden bij één van de organisatoren (Wilbert, Jarinda, Liesbeth, Jessica en Lisette)