In de zomerperiode organiseren we gezamenlijk kerkdiensten, die worden gehouden op diverse locaties en tijden in de stad. In deze diensten is iedereen die God wil dienen van harte welkom om samen te zingen, te bidden, te luisteren en te vieren. Deze gezamenlijke diensten in Zwolle worden georganiseerd door twee Vrijgemaakt Gereformeerde kerken, de Christelijke Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde kerken. Uit praktische overwegingen en als uiting van onze verbondenheid.

Zie voor informatie de zomerfolder 2014

Tijdens de zomerdiensten zullen de volgende onderwerpen aan bod komen tijdens de bijbelvertelgroepen voor de kinderen:

Datum Bijbelgedeelte Onderwerp 
6 juli  Romeinen 6: 16-23 Slaven van de zonde bevrijd
13 juli Romeinen 7: 13-25a Ik wil het goede wel, maar kan het niet 
20 juli Romeinen 8: 1-17 Door Christus leven voor de vader
27juli Matteus 13: 44-52 Gelijkenissen over het KOningkrijk
3 augustus Matteus 14: 13-21 Vijf broden en twee vissen
10 augustus Matteus 14: 22-33 Jezus lopend over het meer 
17 augustus Matteus 15: 21-28 Jezus en de Kanaanitische vrouw