In een korte serie kerkdiensten willen we de komende tijd kijken naar het gebedsonderwijs van Jezus aan de hand van het Onze Vader. Het gaat dus over het ‘Onze Vader’, het gebed waarmee Jezus zijn leerlingen leert bidden. Telkens blijven we dat gebed weer bidden met die woorden die Jezus ons in de mond legt. Het is een oefen-gebed en een model-gebed, zou je kunnen zeggen. Het wil ons, als medeleerlingen van Jezus’ leerlingen, onderwijzen over de betekenis en de functie van het gebed. Daarom vinden we het ook terug als het sluitstuk van de Heidelberger Catechismus (Zondag 45-52), waar het gebed het “voornaamste in de dankbaarheid die God van ons vraagt” wordt genoemd.

In deze prekenserie volgen we de 3-deling die Jezus zelf in dit gebed legt. Samengevat onder de volgende thema’s:

1. Toewijding: Gods prioriteiten versus mijn prioriteiten; luisteren naar God

2. Vraaggebed: mijn vragen en Gods antwoorden; misverstanden en blokkades

3. Lofprijzing als levensstijl

Klik hier voor het studiemateriaal naar aanleiding van de 1e preek