Voor wie het niet meer helder op het netvlies heeft: ‘Ichthus’ is de naam voor het samenwerkingsverband van de NGK, GKV en CGK Zwolle. Enkele keren per jaar komt het ‘Ichthuscontact’ bij elkaar, dat bestaat uit alle predikanten van deze kerken.

Vanuit dit platform is een initiatief gekomen om regelmatig samen te gaan kerken in Zwolle. Daarnaast is in meerdere gemeenten een onderzoek gedaan naar de middagdiensten. Concreet betekent het dat we vanaf september 2015 elke laatste zondagmiddag van de maand samen diensten zullen beleggen. De eigen tweede kerkdienst vervalt dan en er worden op drie locaties in Zwolle diensten belegd met ieder een eigen karakter. U/jij kunt dan kiezen voor een gezamenlijke dienst die past bij uw/jouw interesse en beleving. Ook de liturgische vormgeving en de voorgangers worden afgestemd op het karakter van de diensten.

Soort kerkdienst Vesperdienst Lofprijzingsdienst Leerdienst
Locatie Plantagekerk De Fontein Koningskerk
Tijd 19.00 uur 16.30 uur 16.30 uur

Naast deze drie gezamenlijke diensten wordt er in Berkum (Ichthuskerk) een middagdienst gehouden om 16.30 uur en in de Noorderkerk wordt om 19.00 uur een Ontmoetingsdienst gehouden. Ook in deze diensten bent u en ben jij van harte welkom!

Het karakter van de drie nieuwe Zwolse Ichthusdiensten

Leerdienst (Koningskerk, Zwolle-Zuid, 16.30 uur)

In de leerdienst staat de preek centraal die een onderwijzend karakter heeft. Daarnaast kan ook via andere middelen (interactie, beamerpresentatie, handout) het leer-karakter van de dienst versterkt worden. Het thema van de dienst wordt op een onderwijzende manier vanuit de Bijbel en eventueel ook vanuit de belijdenisgeschriften belicht. De liturgie kan qua lied (en muzikale begeleiding) en gebed verder vrij sober zijn.

Lofprijzingsdienst (De Fontein, Zwolle-West, 16.30 uur)

In de lofprijzingsdienst komen we samen om de drie-enige God door liederen te eren. Hij troont op de lofzangen van zijn volk. De liederen worden uitgezocht bij het gekozen thema. De voorganger kan een overdenking houden, maar kan het thema ook kracht bijzetten door te zoeken naar betekenisvolle verbindende teksten tussen de liederen die worden gezongen. De dienst wordt muzikaal begeleid door een muziekband.

Vesperdienst (Plantagekerk, Zwolle-Centrum, 19.00 uur)

In de vesperdienst gaat het vooral om het samen zoeken naar verdieping en verstilling. De liedkeuze heeft een meer klassieke kleur (m.n. Liedboek voor de Kerken) en er is ook ruimte voor Taizé-liederen en andere gezangen met een meer ingekeerd karakter. Het thema van de dienst komt op meditatieve wijze aan de orde. Er is ruim plaats voor gebed, gezamenlijk gesproken gebeden en voor stilte. De muzikale begeleiding kan zich beperken tot piano en orgel. Ook muzikale luistermomenten behoren tot de mogelijkheden.

De deelnemende Ichthuskerken starten nu met de organisatie van de diensten, waarbij steeds twee deelnemende kerken één type dienst verzorgen.

Onze gemeente verzorgt samen met de Plantagekerk de vesperdiensten in de Plantagekerk.

Namens de organisatie van de Ichthusdiensten,

Evelien