Het preekrooster voor 2016 staat op de website (onder het menu-item Diensten).