Sinds vandaag staat het preekrooster voor 2017 op de website (Menu-item Diensten > Preekrooster 2017)