Ieder gezin in de gemeente heeft tijdens de dienst op 1e Paasdag een scheurkalender ontvangen voor de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. De kalender heeft als thema: ‘Wachten op de Heilige Geest’. Dit naar aanleiding van de opdracht uit Handelingen 1:4. Het doel van dit project is: met God optrekken en Hem vertrouwelijker leren kennen. Gebed is daarin een van de belangrijke vormen waar we met het 50dagen-project een stimulans aan willen geven. De Heilige Geest inspireert en motiveert het gebed. Hij wil Jezus grootmaken, Hij wil in ons vol overtuiging zeggen dat we kinderen van God zijn (Rom.8). En met Zijn gaven kan ieder van ons de gemeente dienen tot eer van Jezus’ naam.

Met Pasen zei Jezus: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ De Geest kwam niet voor het eerst met Pinksteren. In de Psalmen lezen we al van mensen die heel vertrouwelijk met God optrekken. Maar met Pinksteren kwam er extra kracht voor de discipelen om getuigen te zijn en Gods blijde boodschap door te geven. Als je dan heel Handelingen doorleest, dan besef je aan het eind dat het daar niet stopte. En wij staan in de geschiedenis ergens in hoofdstuk 2029 van Handelingen – bij wijze van spreken – dat we dus zelf mogen schrijven met onze avonturen waarin we onder leiding van Gods Geest op Jezus wijzen en Hem de eer geven. Een van de weinige gebedsopdrachten die Jezus geeft in de evangeliën, is die voor het gebed om arbeiders in de oogst. Wie weet wie in jouw gemeente z’n roeping in deze Vijftigdagentijd gaat ontdekken of bevestigd ziet!

In de vroege kerktijd is de Vijftigdagentijd heel belangrijk geweest. Het was een vreugdetijd. De mensen baden staand in plaats van knielend in deze weken. Er mocht niet gevast worden, ook geen inhaalvasten. Het is de tijd van de verschijningen. Jezus ontmoet de discipelen diverse keren vanaf Pasen met als climax de Hemelvaart.