De komende maanden zullen de vier vaste predikanten die in onze gemeente voorgaan een prekenserie over het Bijbelboek Nehemia houden.

Nehemia is een kort, maar bijzonder mooi Bijbelboek. Opvallend is vooral de rol van gebed. We hopen dat de prekenserie een impuls zal geven aan ons gebed; individueel en samen!
Naast de aandacht die in de preken aan Nehemia besteed zal worden, zal er ook een kring van start gaan waar verder over Nehemia wordt doorgesproken en waar ook veel aandacht voor gebed zal zijn.

Over elk hoofdstuk uit Nehemia wordt twee zondagen achter elkaar gepreekt. De eerste zondag wordt er in de preek aandacht besteed aan het gehele hoofdstuk, terwijl in de week daarop in de preek dieper wordt ingegaan op één facet of een bepaalde thematiek uit het reeds bepreekte hoofdstuk.