Sinds zondag 28 oktober 2018 staat er, op de plek waar vroeger kerkeraadsleden in kerkbanken zaten, een gebedstafel. Hierop staat een kaars, een gebedenkistje en decoratie dat mee verandert met de seizoenen, het kerkelijk jaar en de thema’s waar wij mee bezig zijn.

Op display 1 staat de bijbeltekst die ons hiertoe inspireerde: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God – Filippenzen‬ 4:6‬”.

Op display 2 staat: “Gebedenkistje – Als je een briefje met (jo)uw gebed in het kistje doet, nemen wij dat in ons eerstvolgende gebed mee. Elke woensdag in de even weken van 19:00-20:00 uur, bidden we samen in de Zuiderkerk. W E L K O M !”

gebedstafel