De kerken van de GKv en NGK zijn samen onderweg naar één kerk. Een nieuwe kerk bedenken… Zomaar, in je eigen hoofd. De ideale kerk. Ga er maar eens voor zitten. Hoe zou die eruit zien? Wat krijgt in die kerk een belangrijke plek en wie mogen er allemaal zijn?

De Regiegroep die het proces van hereniging van GKv en NGK begeleidt, wil met de gemeenten en gemeenteleden in gesprek over de vraag hoe die nieuwe kerk er uit zou moeten zien. Met het oog daarop gaat de Regiegroep de komende maanden het land in om met kerkleden daarover te praten. Ook worden gemeenten gestimuleerd om in eigen kring – in kerkenraden, op gemeente- en kringavonden – en samen met andere gemeenten dat gesprek te voeren.

Met het oog op die gesprekken heeft de Regiegroep het document Verlangen naar een nieuwe kerk geschreven. Daarin hebben de leden van de Regiegroep hun gezamenlijke verlangen naar de nieuwe kerk neergelegd en verwoord hoe de nieuwe kerk eruit zou kunnen zien. Ga naar de site (https://onderwegnaar1kerk.nl/verlangendocument/) om het document te downloaden. Iedereen is uitgenodigd om dit document te verrijken. Dit kan door je verlangen vóór 1 mei 2019 te delen via regiegroep@ngk.gkv.nl.

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks ook een nieuwsbrief uit. Hiermee worden gemeenten en gemeenteleden geïnformeerd over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. Abonneren op deze nieuwsbrief kan via de site.