Op woensdag 6 maart start de veertigdagentijd. De komende zondagen staan we hier tijdens de diensten bij stil om ons voor te bereiden op het feest van Pasen. Voor de kinderen in de bijbelvertelgroepen en op de catechisatie gebruiken we hiervoor het materiaal van Bijbel Basics.

Deze veertigdagentijd staan de verhalen centraal die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus. We lezen deze verhalen uit het evangelie van Lucas.

Met een plattegrond van Jeruzalem en bouwplaten van verschillende plekken in de stad, volgen we Jezus tijdens de belangrijke moment uit het paasverhaal. Daarnaast is er een projectlied met elke week een nieuw couplet. Hieronder vind je de link naar het lied zodat je thuis alvast kan oefenen:

P