Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet. GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staan. Het is een vorm van gemeenteopbouw.

Het Evangelisch Werkverband geeft ieder jaar een nieuw themaboekje uit, geschreven door meerdere auteurs. Ieder themaboekje heeft gespreksvragen en achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte.  Het thema van dit jaar is: ‘Dit is Mijn Lichaam’ de kracht van de geloofsgemeenschap in een individualistische samenleving. Zie voor meer informatie https://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroeigroepen/

In het seizoen 2019/2020 zullen er in de gemeente 3 GGG’s starten. Deze groepen komen één keer in de twee weken bij elkaar op de dinsdag, woensdag of donderdag. Iedereen is van harte welkom om mee te doen!

Naast de GGG starten er dit jaar 2 catechisatie-groepen, een jongerengespreksgroep en een opvoedkring.