Op oudejaarsdag is iedereen -jong en oud- van harte uitgenodigd om een lekkere oliebol te komen eten bij de Zuiderkerk. Zo kunnen we elkaar een fijne jaarwisseling toewensen en gezellig samen zijn.

U/jij bent van harte welkom tussen 10.00 en 14.00 uur bij de kerk. Dit alles zal buiten plaatsvinden naast het kerkgebouw (overdekt en verwarmt). Wij zorgen voor de chocolademelk, glühwein en natuurlijk de oliebollen! Het zou fijn zijn wanneer je een bijdrage meeneemt ter dekking van de kosten, het resterende bedrag schenken we aan de sponsorkinderen van Red een Kind die we als gemeente ondersteunen (je kan hierbij ook gebruik maken van de Givt-app met het invoeren van een 3e collecte).

Tot de 31e!