Beste gemeenteleden, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet heeft de kerkenraad opnieuw overleg gevoerd om te bespreken wat de verlengde maatregelen voor onze gemeente betekenen.

Omdat de maatregelen met betrekking tot bijeenkomsten niet zijn gewijzigd, hebben we opnieuw moeten besluiten dat de maatregelen zoals we die op 2 april hebben gecommuniceerd, in ieder geval van kracht blijven tot en met 19 mei. Dit betekent dat er tot die datum geen kerkdiensten worden gehouden in de Zuiderkerk. Ook vinden er tot die datum geen activiteiten plaats die vanuit de kerkenraad belegd zijn zoals catechisatie, huisbezoek en pastoraat. Daarnaast worden er geen zalen verhuurd en zijn er geen activiteiten in de Zuiderkerk.
Rouwdiensten kunnen in overleg met de Commissie van Beheer wel plaatsvinden in de Zuiderkerk.

Daarnaast willen we benadrukken dat het bij overige activiteiten zoals kringen en bezoeken van gemeenteleden belangrijk is om de maatregelen die vanuit het kabinet gecommuniceerd zijn in acht te nemen. Ga hier verstandig mee om!

Mocht u in deze periode behoefte hebben aan pastorale zorg dan kunt u contact opnemen met de wijkouderling.
Blijf in deze tijd omzien naar elkaar, zoek telefonisch contact en biedt hulp aan waar dit nodig is.

Bovenstaande geldt in ieder geval tot en met 19 mei 2020. De kerkenraad zal verdere berichtgeving van de overheid volgen en zo nodig aanpassing van de maatregelen communiceren.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact met mij opnemen of met een ander kerkenraadslid.

Namens de kerkenraad,
Bart