Beste gemeenteleden, zoals u weet neemt het aantal besmettingen met het Covid-19 virus weer snel toe. Dit heeft geleid tot aangescherpte maatregelen voor iedereen in Nederland. Daarnaast heeft het kabinet op 5 oktober een advies opgesteld met betrekking tot religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten.

Gisteravond heeft de kerkenraad geconcludeerd dat het advies ook gevolgen heeft voor onze kerkdiensten: We hebben besloten dat we wél diensten blijven houden in de Zuiderkerk, maar dat hierbij geen bezoekers aanwezig mogen zijn. Alleen de personen die nodig zijn voor de kerkdienst zijn aanwezig.
Dit besluit geldt in ieder geval tot en met zondag 1 november 2020. De kerkdiensten zullen via de kerktelefoon ( www.kerkomroep.nl ) in beeld en geluid te volgen zijn.

We willen benadrukken dat het bij overige activiteiten zoals kringen en bezoeken van gemeenteleden belangrijk is om de maatregelen die vanuit het kabinet zijn gecommuniceerd in acht te nemen. Ga hier verstandig mee om!

De kerkenraad zal verdere berichtgeving van de overheid volgen en zo nodig aanpassing van de maatregelen communiceren.

Voor vragen over dit bericht kunt u co tact met mij opnemen of met een ander kerkenraadslid

Namens de kerkenraad,
Bart