Met ingang van zondag 6 juni (komende zondag) zijn er weer gemeenteleden welkom in de dienst!

Vanaf zaterdag 5 juni is de overheid van plan om aanzienlijke versoepelingen door te voeren in de covid-19 maatregelen. Het Interkerkelijk contact in Overheidszaken (CIO) heeft naar aanleiding daarvan een nieuw advies gepubliceerd.

Op basis van dit advies heeft de kerkenraad besloten om tijdens de kerkdiensten weer maximaal 60 eigen gemeenteleden toe te laten. Dit alles wel onder de voorwaarde dat de aangekondigde versoepeling doorgaat. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij daarvan zo spoedig mogelijk berichten.

De diensten zullen belegd worden op basis van het gebruiksplan wat we eerder hebben gecommuniceerd. De link naar dit document kunt u hieronder terugvinden.