Afgelopen week heeft de overheid versoepelingen doorgevoerd in de covid-19 maatregelen. Hierop heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) een nieuw advies gepubliceerd.

De kerkenraad heeft besloten dit advies te volgen. Dit betekent dat we met ingang van komende zondag weer kerkdiensten beleggen waarbij bezoekers welkom zijn!

De maatregelen die binnen de Zuiderkerk gelden hebben we verwerkt in het gebruiksplan. Dit plan is hieronder toegevoegd.

Een aantal maatregelen willen we even aanstippen:

  • bezoekers zoeken zelf een zitplaats in de kerk;
  • bij verplaatsing in de kerk dragen we altijd een mondkapje;
  • niet-gemeenteleden zijn ook welkom in de kerkdiensten;
  • personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren houden 1,5 meter afstand tot elkaar;
  • tijdens de kerkdienst mag op ingetogen wijze samenzang plaatsvinden;
  • er is geen koffiedrinken.

We willen iedereen vragen om rekening met elkaar te houden en voldoende afstand te bewaren bij het verplaatsen in de kerk. Op deze manier kan iedereen zich veilig en welkom voelen in onze kerkdiensten!