Twee gereformeerde kerkgenootschappen, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken  –  ooit waren ze één  –  gaan herenigen en ze kiezen als naam Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Op 13 januari 2023 is de Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken vastgesteld. Unaniem, dat wil zeggen dat alle afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering en de Generale Synode zich achter dit document schaarden.

Je kunt de vastgestelde Kerkorde en de plaatselijke regeling, lezen via deze link.

Op 12 mei vindt er een landelijke viering plaats in Utrecht. De officiële viering vindt ‘s avonds plaats in de Jacobikerk. De kerk gaat om 19:30 open. Daarna volgt een afwisselend programma waarin veel valt te zien, te luisteren, te danken en te zingen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting.

Zie voor meer informatie: https://onderwegnaar1kerk.nl/