Kerkenraad

5 Items

Update i.v.m. corona-virus

by webmaster

Beste gemeenteleden, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet heeft de kerkenraad opnieuw overleg gevoerd om te bespreken wat de verlengde maatregelen voor onze gemeente betekenen. Omdat de maatregelen met betrekking tot bijeenkomsten niet zijn gewijzigd, hebben we opnieuw moeten besluiten dat de maatregelen zoals we die op 2 april hebben gecommuniceerd, in ieder […]

Onderweg naar één kerk

by webmaster

De kerken van de GKv en NGK zijn samen onderweg naar één kerk. Een nieuwe kerk bedenken… Zomaar, in je eigen hoofd. De ideale kerk. Ga er maar eens voor zitten. Hoe zou die eruit zien? Wat krijgt in die kerk een belangrijke plek en wie mogen er allemaal zijn? De Regiegroep die het proces […]

Wachten op de Heilige Geest – 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren

by webmaster

Ieder gezin in de gemeente heeft tijdens de dienst op 1e Paasdag een scheurkalender ontvangen voor de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. De kalender heeft als thema: ‘Wachten op de Heilige Geest’. Dit naar aanleiding van de opdracht uit Handelingen 1:4. Het doel van dit project is: met God optrekken en Hem vertrouwelijker leren kennen. Gebed is daarin […]

Commissie Vrouw en Ambt

by webmaster

De Kerkenraad heeft medio februari/maart 2013 een aantal brieven van gemeenteleden ontvangen over het onderwerp vrouw en ambt, meer in het bijzonder het al dan niet openstellen van de ambten voor vrouwen in de Zuiderkerk. De Kerkenraad heeft hierop besloten een commissie in te stellen die dit onderwerp zal behandelen. Ieder gemeentelid heeft zich kunnen aanmelden voor […]

Beleidsplan 2013

by webmaster

Tijdens de gemeentevergadering op 24 februari 2013 is het beleidsplan voor 2013 gepresenteerd door de kerkenraad. In het beleidsplan wordt de visie van onze gemeente beschreven en welke concrete stappen we in 2013 willen gaan zetten. U kunt dit beleidsplan hier nalezen. NB: Dit document betreft een concept. De gemeente wordt de komende weken in de […]