Tijdens de schoolvakantie is de Zuiderkerk gesloten. Samen met NGK2 en de Gereformeerde kerken vrijgemaakt worden online zomerdiensten georganiseerd. Zie Zomerdiensten 2020 voor meer informatie