Vanuit het Ichtusoverleg is de wens en de noodzaak aangegeven dat een intern vertrouwenspersoon IVP in de gemeenten nodig is. Er zijn mensen gezocht en gevraagd in alle gemeenten van NGK, CGK en GKV. Zij vormen samen een Zwols netwerk. Binnen onze gemeente is Margo Bruintjes benoemd als Intern Vertrouwenspersoon. Vanuit het ‘Meldpunt misbruik’ heeft zij een toerustingcursus voor vertrouwenspersonen gevolgd.

Seksueel misbruik is een zwaar en beladen onderwerp. Het is een illusie te veronderstellen dat het in onze kerken niet kan voorkomen. Vandaar dat het belangrijk is om aan dit thema aandacht te besteden. Het is ook een spannend thema.

De interne vertrouwenspersoon heeft een tweeledige functie:

–    Hij/zij is aanspreekpunt voor iemand die te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik in een kerkelijke relatie. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over eventuele verdere stappen

–    Hij/zij ontwikkelt preventie en voert deze uit t.a.v. de verschillende doelgroepen in de gemeente. Een belangrijk aspect is informatie geven hoe de werker (b.v. pastoraal werker, jeugdleider) integer en zorgvuldig bezig kan zijn.

Ook is er een lijst met namen en telefoonnummers van IVP-ers uit de andere Zwolse gemeentes. In voorkomende situaties is de drempel misschien lager een IVP-er uit een andere gemeente te benaderen. Klik hier om de lijst met namen en telefoonnummers te openen.

Er zijn korte lijnen met het Meldpunt misbruik. Zie voor meer info: www.meldpuntmisbruik.nl of open dit document.