Onze kerk maakt deel uit van het landelijk kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Een levende kerk bestaat uit levende mensen. Allemaal verschillende mensen, groot en klein, met verschillende gaven en talenten. In de Bijbel worden mensen ‘levende stenen’ genoemd. Met deze vergelijking worden we  allemaal opgeroepen om ons ‘als levende stenen te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel’ (1 Petrus 2:5). De Zuiderkerk wil graag zo’n kerk zijn; een kerk waar mensen zich met elkaar laten verbinden tot één  geestelijk gebouw. Waarin we, groot en klein, met één mond de lof van God bezingen. We streven ernaar een hartstochtelijke geloofsgemeenschap te zijn, waarin liefdevolle relatie opbloeien. We willen ons daarbij laten inspireren door de Heilige Geest en het Woord van God. We willen samen groeien in het geloof en in de navolging van Jezus, om met woord en daad van het evangelie te getuigen.

We zijn enthousiast over wat God ons geeft en willen dat niet voor onszelf houden. Daarom zijn er bijbelkringen, waarin we op een ontspannen manier de meest belangrijke dingen van het geloof met elkaar ontdekken en bespreken. Daarnaast is er een eetgroep voor alleengaanden en zijn er jeugdclubs en bijbelvertelgroepen voor de allerkleinsten.

Als gast bent u van harte welkom om mee te doen in onze samenkomsten. Het kan ook zijn dat u meer wilt weten over bijbel, geloof en kerk, of dat u nader wilt kennismaken met onze gemeenschap. Stuur gerust een e-mail naar een van onze contactpersonen