In onze gemeente gaan vier ‘vaste’ predikanten voor tijdens onze zondagse diensten. Ieder gemiddeld één keer per maand. Hieronder stellen zij zich voor:

Dominee Ruilof van Putten

Sinds 15 januari 2012 ben ik parttime als predikant verbonden aan de Sionskerk, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle. Aanvankelijk was ik wijkpredikant met bijzondere aandacht voor de jongere generaties. Vanaf medio 2016 ben ik door de wijkkerkenraad vrijgesteld van mijn werkzaamheden, uitgezonderd het voorgaan in erediensten, en heb ik een bijzondere taak gekregen. Ik mag als missionair predikant leiding geven aan het Centrum voor Geloof en Werk (kortweg CGW).

Het CGW is een protestantse pioniersplek. Het wordt gesubsidieerd vanuit de landelijke kerk en heeft als taak aandacht te vragen voor de betekenis van ons geloof voor het dagelijkse werk. Mijn overtuiging is dat geloof ons werk zin geeft, een diepere betekenis. De werkvloer is ook een plek waar we veel andere mensen ontmoeten. Vaak ook niet-gelovigen. Juist door christenen, die hun geloof handen en voeten geven in hun werk, komen deze mensen toch ook in contact met het Evangelie. Op die manier gebeurt er iets op de werkvloer.

Naast dit werk heb ik ook mijn eigen ondernemingen. Na 26 jaar bij ABN AMRO te hebben gewerkt, ben ik gestart met Advies met LEV en NLInvesteert. Al met al is dat een spannende combinatie. Ik wil mij in beide werelden, die van de kerk en het bedrijfsleven, laten inspireren door het woord van God. Ik wil beide werelden ook met elkaar verbinden. Van Fransciscus van Assisi is de spreuk: “overal waar je bent, is je preekstoel”. Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is een grote uitdaging. Zeker in deze tijd.

Er is in ieder geval één grote overeenkomst tussen beide werelden: veel contact met mensen. Ik geloof dat God mij al deze mensen op mijn pad stuurt om van hen te leren èn om hen te dienen. Ik woon op ’t Harde, samen met mijn vrouw Eliane. Wij hebben 4 kinderen en inmiddels ook al een kleindochter. Neem ook eens een kijkje op mijn eigen website: www.ruilof.nl. Op deze site kunt u bijvoorbeeld ook recente preken en lezingen terugvinden.

Dominee Roel Venderbos

Mijn naam is Roel Venderbos. Al 34 jaar getrouwd met Carlien en we hebben vier kinderen gekregen: David, Laurens, Wietske en Hannah. Alle vier zijn ze het huis uit, en intussen hebben we ook al vier kleinkinderen. We zijn in veel opzichten gezegend!

De kinderen hebben we allemaal in Oegstgeest gekregen. Daar hebben we ook de eerste 12 jaar van ons huwelijk gewoond en gewerkt. Dat was voor mij toen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Mijn eerste studie was namelijk geen theologie, maar orthopedagogiek. Maar het verlangen om niet alleen in het evangelie te wonen, maar om er ook dagelijks mee te werken was ook steeds latent aanwezig geweest. Op een bepaald moment deed zich de mogelijkheid voor om naast het werk te gaan studeren aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie. Die studie kon ik afronden in 1995, waarna we in 1996 aan het werk konden in de relatief kleine gemeente van Dalfsen. Na vijf jaar verhuisden we naar de grote gemeente van Kampen waar toen nog vier predikanten werkten.

Bijna twee jaar geleden heb ik het werk daar beëindigd. Ik voelde me geroepen om aan het werk te gaan als pastor/geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Elburg e.o. Ik voel me daar erg op mijn plaats! En daarnaast is er ruimte om ander werk te doen, zoals het voorgaan in de gemeente van de Zuiderkerk. Dat werk doe ik met plezier! Ik herinner me nog goed die eerste keer op de hoge preekstoel in de Zuiderkerk… Gelukkig nu wat afgedaald om met beide benen op de grond het goede Woord van God door te mogen geven.

Broeder Robert van Lente

Een Tukker en pelgrim – zo zie ik mijzelf. Een tukker, omdat ik geboren en getogen ben in Almelo maar daar vooral gevormd ben door ‘het gemoed van de oale groond’. Het meest concreet uit zich dat in het midwinterhoornblazen vanaf de eerste advent tot aan Driekoningen (6 januari). De waardering voor traditionele gebruiken binnen en buiten de kerk herleid ik vooral aan mijn Twentse afkomst.

Omdat mijn moeder een Friezin was, heb ik ook wat minder traditioneels in mij. Zo stak ik de IJssel over om te gaan studeren aan de Bosbouw en Cultuurtechnische Hogeschool in Velp. En later planologie in Nijmegen en Wageningen. Hieruit blijkt wel dat ik een tamelijk brede belangstelling heb. Als zzp-er heb ik gewerkt bij meerdere ingenieursbureaus, gemeenten, waterschappen en particulieren.

Uit interesse ben ik ook begonnen met een studie theologie. Eerst op Hbo-niveau, en daarna met een deeltijdstudie aan de ThUK in Kampen (PKN). Vanaf 2005 ben ik regelmatig voorgegaan in kerkdiensten. In 2016 heb ik van de NGK een officiële zelfstandige preekbevoegdheid. Daarnaast geef ik al ruim 10 jaar gastlessen en lezingen in sterrenkunde.

In maart 2017 hoopte ik met 7 anderen in het leegstaande kloostercomplex ‘Nieuw Sion’ bij Diepenveen te gaan wonen. Helaas is ons oecumenische ideaal op de valreep niet doorgegaan. Sindsdien ‘zwerf’ ik door het land als een soort pelgrim: van Lemele, via Ingen, nu in Barneveld. De pelgrimage is nog niet voorbij, want de eindbestemming – het hemelse Jeruzalem – is nog niet bereikt. In die tussentijd hoop ik een tijdje samen met jullie op te trekken. Dat we onderweg elkaar inspireren, motiveren en helpen. Want daar heeft God ons in Jezus Christus toe geroepen: op weg van de ‘oale groond’ naar de nieuwe aarde.