Onze kerk maakt deel uit van het landelijk kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Wij geloven dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is, en dat Jezus  Christus als Middelaar en Verlosser het middelpunt is van ons gemeentelijk en  persoonlijk leven. Van Hem willen wij getuigen; niet alleen op zondag maar ook  in ons dagelijks leven. Een levende kerk bestaat uit levende mensen. Allemaal  verschillende mensen, groot en klein, met verschillende gaven en talenten. In de  Bijbel worden mensen ‘levende stenen’ genoemd. Met deze vergelijking worden we  allemaal opgeroepen om ons ‘als levende stenen te laten gebruiken voor de  bouw van een geestelijke tempel’ (1 Petrus 2:5). De Zuiderkerk wil graag  zo’n kerk zijn; een kerk waar mensen zich met elkaar laten verbinden tot één  geestelijk gebouw. Waarin we, groot en klein, met één mond de lof van God bezingen.

We zijn enthousiast over wat God ons geeft en willen dat niet voor onszelf houden. Daarom zijn er bijbelkringen, waarin we op een ontspannen manier de meest belangrijke dingen van het geloof met elkaar ontdekken en bespreken.
Daarnaast is er een eetgroep voor alleengaanden en zijn er jeugdclubs en bijbelvertelgroepen voor de allerkleinsten.

Als gast bent u van harte welkom om mee te doen in onze samenkomsten. Het kan ook zijn dat u meer wilt weten over bijbel, geloof en kerk, of dat u nader wilt kennismaken met onze gemeenschap. Stuur gerust een e-mail naar een van onze contactpersonen