Vandaag heeft de kerkenraad besloten dat, in verband met het Corona-virus, tot en met 31 maart geen kerkdiensten gehouden worden in de Zuiderkerk. Dit geldt ook voor de activiteiten die vanuit de kerkenraad belegd zijn zoals de gemeentevergadering, catechesatie en pastoraat.

Ten aanzien van activiteiten zoals kringen en bezoeken van gemeenteleden vragen we iedereen om daar zelf op verantwoorde wijze mee om te gaan; is het echt nodig, vraag eventueel naar zieken, voelt het veilig? Heb daarbij oog voor mensen die kwetsbaar zijn voor het virus.

Voor pastorale zorg in deze periode kunt u contact opnemen met de wijkouderling.

Bovenstaande geldt in ieder geval tot en met 31 maart. De kerkenraad zal verdere berichtgeving van de overheid volgen en zo nodig aanpassing van de maatregelen communiceren.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met mij één van de kerkenraadsleden.