Deze week heeft het CIO een nieuw aanvullend advies gegeven naar aanleiding van de covid-maatregelen die op 26 november 2021 bekend zijn gemaakt. De kerkenraad heeft dit advies besproken en we hebben helaas opnieuw moeten concluderen dat het advies gevolgen heeft voor onze diensten in de Zuiderkerk:

  • Samenzang: Op basis van het eerdere advies van het CIO hadden we besloten dat er tijdens de kerkdienst geen samenzang plaatsvindt. Dit advies is in de afgelopen weken door verschillende kerkgenootschappen uitgewerkt. Hieruit kunnen we concluderen dat samenzang in de Zuiderkerk weinig tot geen risico vormt in de verspreiding van het covid-19 virus.
  • We hebben daarom dan ook besloten om met ingang van zondag 5 december 2021 samenzang weer toe te staan maar wél onder de voorwaarde dat de gemeente op een ingetogen wijze zingt. We willen u dan ook vragen om hier tijdens de samenzang rekening mee te houden!
  • De eerder gecommuniceerde maatregelen blijven vanzelfsprekend ook van kracht.