De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject van dit jaar. De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van  de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.

Noömi is met haar man en zoons gevlucht naar Moab, maar nu het donker is geworden in haar leven verlangt Noömi terug naar haar vaderland. Ruth, haar schoondochter kiest ervoor haar te blijven steunen en gaat met haar mee om vreemdeling te worden in Betlehem. Door Boaz mag zij zich welkom voelen. Door hem kunnen Noömi en Ruth thuiskomen in Betlehem.
Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen zijn, door Gods liefde ook aan de vreemdeling uit te delen. God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed noemen. Gods licht breekt door in het leven van Noömi, Ruth en Boaz. Obed, wat knecht betekent, wijst vooruit naar Gods Zoon. Obed is de grootvader van David. Uit Davids familie zal in Betlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de Knecht van de Heer zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn. Thuis in Betlehem ontstaat hoop voor de toekomst.