Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Instellingen die door de Belastingdienst als ANBI worden aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Een ANBI moet op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Klik hieronder op de link om de gegevens die van toepassing zijn voor de Zuiderkerk, in te zien.