• Op Zondag
  • Lied van de maand
Ieder zondagmorgen komen wij om 09.30 samen in de Zuiderkerk samen voor een eredienst.

Elke laatste zondag van de maand is er in de Zuiderkerk geen dienst, maar wordt er een gezamenlijke tweede dienst gehouden met de andere kerken van de NGK, GKV en CGK (Ichthus) in Zwolle. Klik hier voor meer informatie.

U bent van harte uitgenodigd om deze diensten samen met ons te vieren. Zie Locatie voor de locatiegegevens. U kunt uw auto gratis parkeren voor de kerk (m.u.v. koopzondagen).

Tijdens de ochtenddienst is er voor de jongste kinderen (0-3 jaar) een oppasdienst.

Tijdens de preek in de ochtenddienst wordt er voor de kinderen van 4 tot en met 10 jaar een bijbelverhaal verteld in 3 groepen: – Onderbouw (4-5 jaar): elke week – Middenbouw (6-7 jaar): elke week – Bovenbouw (8-10 jaar): 1 keer in de 2 weken

De kinderen verlaten de dienst voor de preek en komen tijdens de collecte weer terug. Ook de kinderen van de oppasdienst komen tijdens de collecte weer in de dienst.

Tijdens iedere ochtenddienst zingen we twee liederen van de maand, waarvan er één een kinderlied is.