In samenwerking met stichting Present hebben we in de week voor Kerst meer dan 50 mensen blij kunnen maken met een kerstpakket!

Stichting Present Zwolle werkt in 2012 samen met vijftien kerken die hun leden in de gelegenheid stellen om een kerstpakket samen te
stellen en/of uit te delen aan iemand die doorgaans geen kerstpakket krijgt. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen van de 6% van de Zwolse bevolking, die in een
sociaal isolement leven (ze hebben geen betekenisvolle contacten en voelen zich eenzaam). Een en ander kan komen door psychiatrische problemen,
verslavingsproblematiek, (ex) dak/thuisloos, ziekte etc. Onder ouderen is dat percentage zelfs 12%.

Klik hier voor meer informatie over de actie en stichting Present.