Beste gemeenteleden,

Komend seizoen zullen er weer diverse kringen van start gaan. Het gemeenteproject rondom het schatgraven is bijna voorbij en daarmee komt een einde aan een mooi project en ruimte voor wat nieuws. Hieronder vindt u een overzicht met de kringen die komend jaar zullen starten in de Zuiderkerk.

Naast de postvakjes is een inschrijfformulier te vinden waarmee u zich voor komend seizoen kan aanmelden voor een kring. Ook kunt u zich inschrijven via de mail bij stefanwaalewijn@gmail.com

Belangrijke data:
5 oktober: graag voor deze datum je inschrijving inleveren.
7 oktober: startavond kringen (dit is eenmalig, hierna kiest een kring samen een handig moment)

 Kring Uitleg
Boekenkring    

 

Kringleider: Arjan Jansen

De boekenkring is een kring voor mensen die houden van lezen. Ca. 4 boeken worden gelezen die in 1 of 2 avonden worden doorgesproken om dit te verwerken. Boeken die bijvoorbeeld besproken kunnen worden:-          Het normale Christelijke leven (Watchman Nee)-          De uitnodiging (W. Paul Young)-          Alles hebben, meer ontvangen (Simon Ponsonby)-          Knielen op een bed violen (Siebelink)

–          …………

Micha Cursus (start in januari)    

 

 Kringleider: Jaap-Jan Bekkink

Met een Micha Cursus kijk je samen hoe je ‘goed en recht kunt doen’, dichtbij en ver weg. Tijdens de cursus overdenk je samen bijbelteksten maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt.Door het volgen van de cursus:◦          denk je na over wat God bedoelt met recht doen◦          ontdek je dat de bijbel oproept tot dienstbetoon en onrechtbestrijding

◦          wordt helder wat bij jouw talenten en mogelijkheden past en waarmee jij bijdraagt aan een betere samenleving

◦          ontdek je ook hoe goed het is voor jezelf om (met een groep) iets te betekenen voor een hulpvrager

Kijk voor meer informatie op www.michanederland.nl

Waarom geloven moeilijk is Het boek ‘De stilte van God’ met als ondertitel ‘waarom geloven moeilijk is’ werd geschreven door Reinier Sonneveld. Hij heeft zelf lang geworsteld met zijn geloof en vindt geloven nog steeds niet vanzelfsprekend. Veel mensen in zijn omgeving hebben de kerk verlaten. In dit boek zoekt hij naar de oorzaken daarvan. Maar ook of er iets aan te doen valt. Kan God terugkomen in je leven? De stilte van God is een diepgravende studie, die toch vlot en prettig leest. Toegevoegd zijn uitgebreide handleidingen voor groepsgesprekken. Ook staan er tips voor bijpassende films zodat de normale gespreksavonden aangevuld en afgewisseld kunnen worden met een filmavond.
Fundamentenkring Een kring voor mensen die zich willen verdiepen in de fundamenten van het christelijk geloof. Als je wilt nadenken over de basisvragen: Wie is God? Waarom stierf Jezus? Wat is ‘genade’ en hoe verhoudt dat zich tot Gods wetten? Hoe weet ik zeker dat ik gered ben? Kun je dat ervaren? Wat moet je met de Bijbel? Deze kring is niet alleen voor zoekers of pasgelovigen, maar zeker ook voor gelovigen die opnieuw geïnspireerd willen raken voor het geloof.Afhankelijk van de behoeften van de kringleden kan hierbij gebruik gemaakt worden van het materiaal van de Alpha cursus (vooral gericht op het gesprek over deze vragen) of van de oriëntatiecursus christelijk geloof (meer gericht op het verkrijgen van kennis over het geloof en de Bijbel).
Je geloofsschatten ontdekken  
 

 


 Kringleider:

ds. Wilbert Scheffer

Op deze kring willen we samen gaan zoeken naar de schatten van het geloof. Het is een vervolg op het gemeenteproject. Achterliggend idee is dat je op veel verschillende manieren kunt zoeken. De één houdt er een intensief gebedsleven op na, de ander ontdekt juist in de omgang met mensen of in de natuur veel over hoe bijzonder God is. En de Bijbel is natuurlijk een geweldige vindplaats van geloofsschatten. En ook bijv. door muziek en creativiteit kun je op het spoor komen van de rijkdom van het geloof.De vraag is telkens: hoe gaat dat nou in z’n werk? Hoe kan je op die manier groeien in het geloof – geestelijk rijker worden?We gaan dat ontdekken door de verschillende manieren uit te proberen, te beoefenen. Ook zullen we een soort test (de ‘Spiritualiteitswijzer’) doen, om te ontdekken welke manieren het best bij jou passen.De kring is één keer in de maand en tussen de bijeenkomsten in is het de bedoeling dat je er zelf  wat mee gaat oefenen. 
Schatgraven in de bijbel    

Kringleider:

ds Wilbert Scheffer

 

Net als vorig seizoen is dit weer een echte Bijbelkring. Naast het gesprek over een Bijbelgedeelte maken we gebruik van verschillende andere werkvormen om de Bijbel beter te begrijpen.In elke Bijbeltekst ligt een schat verborgen. Het is immers het woord van God. Hij heeft ons dus een boodschap mee te geven. Het doel van het lezen van de Bijbel is om die specifieke boodschap van een tekst te gaan verstaan.Vorig seizoen hebben we ontdekt hoe veel het oplevert om samen te zoeken naar de betekenis van een tekst. Door vragen te stellen, elkaar aan te vullen en ook ervaringen te delen.De kring is één keer in de maand en vraagt weinig voorbereiding van je.
Gebed en gesprek    

Kringleider:

Andrea Jansen

Aan deze kring kun je deelnemen als je behoefte hebt om je persoonlijk (geloofs)leven  met anderen te delen. De mooie dingen die je ervaart, maar ook de moeilijkheden waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld:  Ik lees iets in de Bijbel, maar ervaar dit zelf heel anders, hoe breng ik dit in gebed bij God, hoe ga ik hier zelf mee om en hoe maak ik contact met anderen hierover? Of:  Ik weet dat ik leef uit genade, maar ervaar ik het ook zo, of moet het toch steeds meer/beter, hoe kijk ik naar mezelf of laat ik mij bepalen door de buitenwereld?We gaan dus voornamelijk leren om verbinding te maken: met God met jezelf en met de ander.
 New City Catechismus-kring  
 

Kringleider:
Loes Bruintjes-Kolleman

“Wat is onze enige hoop in leven en sterven?” Het is de eerste vraag van de Nederlandse versie van de New City Catechismus (NCC), die Tim Keller en Sam Shammas in 2012 ontwikkelden voor de Gospel Coalition in de VS. Nu in het Nederlands vertaald. Inspiratiebronnen zijn de Heidelbergse Catechismus, de Westminster Catechismussen en de Geneefse Catechismus van Calvijn. Er zijn ook een kinderversie, commentaren, gebeden en filmpjes waarin Tim Keller toelichting geeft. De 52 antwoorden op evenzoveel vragen zijn waar nodig geactualiseerd voor deze tijd. www.newcitycatechismus.nl.Het is de bedoeling om 1x per 2 weken bij elkaar te komen. De exacte avond spreken we af in overleg, bij de start van de kring, dinsdag of donderdag.

 


Hieronder nog een aantal kringen die een iets andere opzet hebben.
Opvoedkring 

(contactpersoon is Heleen Langkamp)

De opvoedkring is een kring voor ouders die graag samen met andere ouders over opvoeding willen praten. Uiteenlopende thema’s worden hierin aangeboden waarbij elke keer een ander echtpaar de avond voorbereid.
Gebedskring 

 

 

 

(contactpersoon is

Aart Bos)

“Als wij werken, werken wij, maar als wij bidden, werkt God”Elke donderdagavond in de oneven week komen er een aantal mensen uit de gemeente samen om met elkaar te bidden voor activiteiten in onze gemeente, voor de zieken, voor de invulling van vacatures en voor andere noden etc. Ook danken we God voor alle goede dingen die we mogen ontvangen.

Iedereen is van harte welkom.

Belijdenis doen 

(contactpersoon is

Wilbert Scheffer)

Mocht je overwegen om belijdenis van je geloof af te leggen, neem daarover dan contact op met ds Wilbert Scheffer. Het is aan te bevelen om dan dit seizoen ook mee te draaien met de Fundamentenkring.