De weken voor Pasen zijn vanouds een periode waarin christenen zich bezinnen op het hart van het evangelie: dat Jezus de weg van het lijden heeft gekozen en niet de weg van ‘het geluk’, om zo de wereld met God te verzoenen.

Om daar bij stil te staan, is er weer een project met en voor de kinderen van de Bijbelvertelgroep: “Jezus wint, dat kun je … (met al je zintuigen) ervaren”. Elke week komt er een ander zintuig aan de orde met een bijpassend Bijbelverhaal.

De kerkdiensten in deze lijdenstijd beginnen we telkens met één van de 7 kruiswoorden die Jezus vanaf het kruis heeft uitgesproken. Die kun je dan in stilte even tot je laten doordringen en dan zingen we er een passend lied bij. Zo richten we ons op het lijden van Christus en de betekenis die dat heeft voor ons. Tot aan Pasen zingen we tijdens de dienst het lied ‘Breng ons samen’ van Sela. Een mooi lied om te zingen en bij stil te staan in de 40-dagen tijd tot aan Pasen. In dit lied vragen we God om ons samen te brengen, één te maken. Ook al zijn we verschillend, juist door de de onderlinge liefde kunnen we op een ‘veelstemmige’ manier samen één zijn. Laten we tijdens de 40-dagen tijd dit lied bidden en God daarmee vragen om ons als Zuiderkerk gemeente Zijn Geest te geven. Opdat in Zijn Geest onze onderlinge verbondenheid groter en groter mag worden tot Zijn eer!

Vind je het leuk om samen met andere gemeenteleden ervaringen te delen tijdens de 40 dagen tijd? Meld je dan aan voor de Zuiderkerk WhatsApp groep die speciaal voor de 40 dagen tijd is aangemaakt!